PhDr. ZUZANA VONDŘICHOVÁ, Ph.D.

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.

Diplomovaný Gestalt terapeut, manželský a rodinný poradce.

telefonní číslo:
775 954 422

e-mail: z.vondrichova@painsro.cz

Nabízím pomoc v následujících situacích

 • psychosomatika (tj. hledání a nalézání souvislostí mezi fyzickými obtížemi a psychickým stavem)
 • seberozvoj a sebepojetí, osobní cesta
 • problematika mezilidských vztahů
 • rodinné a manželské krize
 • problémy v komunikaci
 • stres
 • vývojové krize
 • osobní nespokojenost
 • hledání osobního příběhu
 • osamělost
 • smuteční poradenství a terapie (pro pozůstalé)

Moje filozofie spolupráce s klientem:

Základní informace

Psychologické poradenství a terapie s filozofií celostního přístupu jsou zaměřeny na hledání vlastní cesty každého člověka v tíživých životních situacích i při seberozvoji. Využívám hlavně přístupu gestalt terapie, která je význačná respektem ke klientovu světu a potřebám. Vycházím také z psychosomatických směrů, které se věnují jak psychickým tak i somatickým projevům obtíží a potřeb klienta.

Na osobní úrovni pracuji s klienty s jejich psychickými potřebami i tělesnými signály. Cílem je nalézt klientův osobní styl, ve kterém může plynule zvládat životní obtíže.

Na rovině mezilidských vztahů usiluji společně s klienty o pochopení a uvědomění jejich sociálního systému a začlenění osobnostních změn do jejich rodinného a vztahového kontextu. Uvažujeme společně o souvislostech obtíží s životem v rodině, partnerských vztazích i širším okolí.

Nejde jen o to věci změnit či přijmout. Snažíme se také hledat pro každého svobodné a odpovědné řešení, které zahrnuje jeho možnosti včetně jeho psychického a fyzického stavu. Využití životních krizí a obtížných situací k osobnímu růstu může být sekundárním přínosem psychoterapie.

Nejčastěji používám tyto psychoterapeutické techniky

 • komunikační
 • práce s tělem a tělovými příznaky
 • imaginativní
 • práce se sny
 • arteterapeutické
 • relaxační
 • vzdělávací, využívání literárních zdrojů

Kompletní ceník najdete zde.


Ve své práci využívám vědomosti a poznatky, které jsem získala v rámci vzdělávání a praxe:

Výcvik v Gestalt terapii v Institutu Dialog, zakončený závěrečnou zkouškou. Výcvik v rodinné terapii, výcvik v integrativní supervizi ČIS,Certifikát manželského a rodinného poradce, Psychoanalýza aplikovaná v párové a rodinné terapii, Psychologie a logika na FF UK, specializační kurz psychologie, postgraduální studium psychologie, Couple Therapy Training (Gestalt Assoticates Training Los Angeles)

Praxe:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze a České Lípě, Aktip -Konzultační a terapeutický institut Praha, Ambulance bolesti Pain, Linka bezpečí, lektorské působení (Asociace manželských a rodinný poradců, MUP, Linka bezpečí, Studio W atd.)

Jsem členem Českého institutu pro supervizi, České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace manželských a rodinných poradců.

Další kurzy, které ovlivnily můj přístup:

Zakotvené prožívání – focusing, Psychosomatická problematika, Energoinformatika a osobnost, Mezilidská komunikace- strategie a techniky, Imaginativní techniky, Racionálně – emotivní terapie, Relaxační techniky, Hledání, léčba a rozvoj vnitřního dítěte, Krátká strategická terapie, Rozvodové poradenství a terapie, Terapie zaměřená na tělo, Eriksonovská hypnóza, Konverzační a kooperativní terapie, Terapeutický a sokratovský rozhovor, Holotropní dýchání, Léčení příběhy, Bachova květová terapie.

[ INDEX ] - [ LÉKAŘI ] - [ PSYCHOLOG ] - [ KONTAKTY ] - [ CENÍK ]