CENÍK
Výkony plně hrazené zdravotními pojišovnami
první vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti-algesiologem
konsiliární vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti
kontrolní vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti
multidisciplinární konference o prùběhu léčby bolesti
blokáda brachialního plexu
blokáda periferního nervu
obstřik n.trigeminus
kořenový blok páteře
injekce do měkkých částí nebo intradermální pupeny v rámci reflexní terapie
kanylace periferní žíly
injekce i.m,s.c,i.d
lze objednat laboratorní vyšetření či doporučit konzultaci u odborníka jiného oboru

Výkony plně hrazené pacientem cena
Jedna se o výkony, které nejsou zařazené v sazebníku výkonu nebo výkony prováděné mimo zdravotní indikaci či pokud pacient není V ÈR zdravotně pojíštěn.
akupunktura (tělová, autorikuloterap., laser, magnetoter.) 450,-
laserakupunktura 150,-
elektroakupuntura dle Dr. Volla (EAV) 720,-
kontrolní EAV vyšetření 360,-
Rebox 240,-
Akupunkturní program na hubnutí 360,-
Akupunkturní program proti kouření 360,-
Příjmový homeopatický pohovor 1300,-
Kontrolní homeopatický pohovor 600,-
Laser lokálně (jizvy, otoky apod.) 80,-
Baňky 80,-
Permanentní kuličky, magnety 60,-
Psychoterapie cena
psychologické poradenství individuální 800,-/hod
párová a rodinná terapie 1200,-/hod

Číslo účtu: 201952649/0300

[ INDEX ] - [ LÉKAØI ] - [ PSYCHOLOG ] - [ KONTAKTY ] - [ CENÍK ]